Up

Oznamy

Záverečný účet Michalok 2020
Návrh programu na 1. zasadnutie OZ 2019
Sumárne údaje z evidencie nájomného
Záverečný účet Michalok 2017
Úprava rozpočtu obce Michalok za rok 2016
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť - výrub drevín
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Oznámenie verejnou vyhláškou
Návrh rozpočtu obce Michalok za rok 2017
Návrh na začatie konania § 12b zákona 504/2003
Oznámenie pre obce § 12b zákona 504/2003
Navrh programu na 2 zasadnutie
Oznámenie o nástupe nového poslanca
Návrh programu na 4. zas. OZ 2018
Záverečný účet Michalok 2018
 
 
Powered by Phoca Download