Up

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Špciálna spôsob hlasovania voličov v izolácií alebo karanténe z dôvodu COVID-19
Informácia o podm. práva voliť a byť volený
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
1.Oznámenie o utvorení vol. obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samos. obcí.
2.Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samos. obcí.
3.Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.
Oznámenie o počte obyvateľov
Oznámenie o utvorení vol. okrsku a o určení volebnej miestnosti
Zoznam zaregist. kandid. pre voľbu starostu obce
Zoznam zregist.kandid. pre voľby poslancov OZ
 
 
Powered by Phoca Download